Back to Top

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje

1. Administrator – oznacza F.H.U. "AUGUSTYN" Monika Augustyn z siedzibą przy Rokiciny Podhalańskie 208 A, 34-721 Rokiciny Podhalańskie, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje Cookies wykorzystywanych w Serwisie

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

III. Typy Cookies wykorzystywanych w Serwisie

1. W ramach Serwisu są stosowane zasadnicze typy plików Cookies:

a) sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika, pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki lub wyłączenia oprogramowania; zapisane informacje są w takim przypadku trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego; charakter Cookies sesyjnych nie dopuszcza pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego,

b) stałe – pliki, przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika, pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie oprogramowania nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia końcowego; charakter Cookies stałych nie dopuszcza pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego; pliki te pozostają na Urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

3. W ramach Serwisu są stosowane następujące rodzaje plików Cookies:

a) uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

b) służące bezpieczeństwu – wykorzystywane między innymi do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

c) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

d) funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,

e) reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego indywidualnych zainteresowań.

IV. Zarządzanie Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies poprzez określenie warunków ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu końcowym:

a) Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, by blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu końcowym. Szersze informacje dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystując dostępne funkcje używanej przeglądarki internetowej. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików Cookies w jego Urządzeniu końcowym wykorzystując dostępne funkcje używanej przeglądarki internetowej.

2. Administrator informuje, że ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych usług bądź funkcji dostępnych w Serwisie.

V. Pliki Cookies a dane osobowe

1. W ograniczonym zakresie mogą być zbierane dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronach internetowych.

2. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika.

3. Dane osobowe są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

4. Dane osobowe zbierane podczas korzystania z Serwisu:

a) podczas rejestracji Konta oraz przy dokonywaniu zakupów – Użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych, a także o podanie danych niemających takiego charakteru. Zarówno podanie danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne,

b) podczas dodawania informacji w Panelu administracyjnym Użytkownika – Użytkownik proszony jest o podanie między innymi danych kontaktowych, np. miejscowości, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej. Dane te są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis,

c) zbierane automatycznie – podczas wizyty w Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego,

d) zbierane, gdy Użytkownik chce się skontaktować z prowadzącymi Serwis – w celu dokonania określonych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej Serwisu, telefonu czy też poczty elektronicznej, ponownie wymagane są dane osobowe celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu.