Back to Top

Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość Konsument powinien złożyć stosowne oświadczenie – przykładowe oświadczenie znajdą Państwo na naszej stronie. Oświadczenie można złożyć wysyłając e-mail na adres: augustyn.sport3@gmail.com, lub drogą pocztową na adres:
F.H.U. "AUGUSTYN" Monika Augustyn
Rokiciny Podhalańskie 208 A
34-721 Rokiciny Podhalańskie .

Zwracany towar należy odesłać na w/w adres. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Prosimy o dołączenie oryginału dowodu zakupu (paragon lub faktura), ułatwi nam to zaksięgowanie zwrotu.

3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt. Nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi należność za zapłacony produkt.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych pomniejszoną o wartość gratisu- zgodnie z ceną gratisu.