Back to Top

Bezpieczeństwo danych osobowych RODO

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO")

I. Bezpieczeństwo danych

F.H.U. "AUGUSTYN" Monika Augustyn, Rokiciny Podhalańskie 208 A, 34-721 Rokiciny Podhalańskie, jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane Osobowe, w myśl obowiązujących przepisów. Dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Pamiętaj, iż wyrażoną zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez F.H.U. "AUGUSTYN" Monika Augustyn, Rokiciny Podhalańskie 208 A, 34-721 Rokiciny Podhalańskie możesz wycofać w każdej chwili.

II. Zakres przetwarzania danych

F.H.U. "AUGUSTYN" Monika Augustyn, Rokiciny Podhalańskie 208 A, 34-721 Rokiciny Podhalańskie jako Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe pozyskane podczas procesu składania zamówień, niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności:

  • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do zaadresowania przesyłki;
  • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

III. Udostępnienie danych

Administrator Danych Osobowych, F.H.U. "AUGUSTYN" Monika Augustyn, Rokiciny Podhalańskie 208 A, 34-721 Rokiciny Podhalańskie, może udostępniać dane osobowe następującym podmiotom trzecim, wyłącznie dla celów wskazanych powyżej, tylko w wybranych sytuacjach:

  • Podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych ma zawarte umowy powierzenia danych regulujące zasady współpracy w celu kompleksowej realizacji umowy sprzedaży ( np. świadczenia kurierskie, informatyczne, marketingowe, finansowe) Podmioty te będą zobligowane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Państwa Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z Dokumentacją Ochrony Danych obowiązującą w F.H.U. "AUGUSTYN" Monika Augustyn, Rokiciny Podhalańskie 208 A, 34-721 Rokiciny Podhalańskie
  • Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

IV. Prawa klienta

Szanowny Kliencie, przysługują Ci następujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

1. Prawo żądania dostępu do Twoich Danych osobowych;
2. Prawo do sprostowania Danych osobowych;
3. Prawo do usunięcia Danych osobowych ;
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych;
5. Prawo do przenoszenia Danych osobowych;
6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych;
7. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci praw zachęcamy do kontaktu wybraną drogą komunikacji: telefon: 607 929 990, e-mail: augustyn.sport3@gmail.com.